Legislatie protectia muncii actualizataLegislatie protectia muncii

Legislatie protectia muncii

Legea nr. 319/14 iulie 2006Legea securității si sănătății in muncă;
Hotararea de Guvern nr. 1425/11 octombrie 2006 (actualizată) – Normelor metodologice de aplicare a Legii securității si sănătății in muncă nr.319/2006, (modificata si completata de HG 955/2010, HG 1242/2011);

Acte normative in completarea legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006:

HOTARÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
HOTARÂRE nr. 1.007 din 2 august 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor
HOTARÂRE nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 – privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
HOTARÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 – privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
HOTARÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
HOTARÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca la bordul navelor de pescuit
HOTARÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006 – privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
HOTARÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006 – privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca
HOTARÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
HOTARÂRE nr. 1.058 din 9 august 2006 – privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
HOTARÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare
HOTARÂRE nr. 1.050 din 9 august 2006 – privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
HOTARÂRE nr. 1.049 din 9 august 2006 – privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran
HOTARÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
HOTARÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
HOTARÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 – privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
HOTARÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
HOTARÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
HG nr. 600/2007 –  privind protectia tinerilor la locul de munca
ORDIN nr. 754 din 16 octombrie 2006 – pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 – privind protectia maternitatii la locurile de munca
Ordinul nr. 3/2007 – privind aprobarea FIAM
OUG 99/2000 – privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

Declararatie privind evenimentul – accident

Alte acte privind securitatea si sanatatea in munca:
Supravegherea starii de sanatate a salariatilor
Legea nr.360/2003 – privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

Legea 126/1995 – privind regimul materiilor explozive
I. Documente necesare autorizarii in domeniul materiilor explozive

II. Cereri pentru autorizari materii explozive – Legea 126/1995:
1. Cerere autorizare/viza art.8 Materii Explozive propriu-zise
2. Cerere autorizare/viza art.8 Obiecte Pirotehnice
3. Cerere autorizare art.9 Depozit Obiecte Pirotehnice

Ordinul 1102/2008 privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie
I. Documente necesare autorizarii spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie
II. Cerere avizare spatii destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitii

H.G. 246/2007, modificata si completata de HG 1622/2008 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
HG 246/2007, modificata si completata de HG 1622/2008
Modelul anexei la avizul reinnoit in anul 2009 pentru locuri de munca aflate in conditii deosebite
Supraveghere piata

Pentru mai multe detalii va rugăm să ne lasati un mesaj sau sa ne sunati la numarul de telefon 0722.685.476

Serviciile noastre

Protectia muncii

Aflati mai multe

Situatii urgenta

Aflati mai multe

Resurse umane

Aflati mai multe

Tarifele noastre

Aflati mai multe